Συνεργασίες

Για την επίτευξη των στόχων μας, βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Επίσης είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με διακεκριμένους καθηγητές και ερευνητές καθώς και με μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, ώστε να αναπτύσσουμε συνεχώς, νέα προϊόντα.

 

 

 

 

 

Τα προϊόντα μας διατίθενται σε λιανική πώληση, από το συνεργάτη μας:

PRODESA - Μέσα Ατομικής Προστασίας

Ανδ. Δημητρίου 132 & Λ. Κύμης 9, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ: 2106912133 Φαξ: 2106912134

www.prodesa.gr

 
©2011-2012 M&F Nano ΕΠΕ
Ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την Enterprise Software & Consulting