ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ (ΛΑΣΠΕΣ)

- για ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ κατά το στάδιο της παρασκευής


Προτείνεται το προϊόν της εταιρίας μας: MprooF® add

ADD

Υγρό προϊόν πρόσμικτο κονιαμάτων για υδατοστεγάνωση μάζας.

Ιδανικό για:

  • Κονίαμα, (λάσπη) για τοιχοποιία από τούβλα ή πέτρα
  • Κονίαμα προϊόντων τσιμέντου όπως κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου, κράσπεδα, τσιμεντόλιθοι κλπ
  • Κονίαμα (λάσπη) Σοβά, τσιμεντοειδών επιχρισμάτων
  • Μπετόν, κυρίως για τοιχία υπογείων
  • Κονιάματα για αρμούς πλακιδίων

 

©2011-2012 M&F Nano ΕΠΕ
Ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την Enterprise Software & Consulting