ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 


MprooFadd.title

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

 KATADD

Πρόσμικτο κονιαμάτων, στεγανωτικό μάζας, που χρησιμοποιείται σε:

 • Κονίαμα, (λάσπη) για τοιχοποιία από τούβλα ή πέτρα
 • Κονίαμα (λάσπη) Σοβά, τσιμεντοειδών επιχρισμάτων
 • Μπετόν, κυρίως για τοιχία υπογείων
 • Κονιάματα για αρμούς πλακιδίων


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:  5 lt  &  10 lt      

ΑΝΑΛΩΣΗ:  1 lt/50 kg τσιμέντου

ΤΙΜΕΣ

 


 

MprooFCst.title

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

constr116 

Επαλειφόμενο υλικό για στεγανοποίηση:

 • Ταράτσας από μπετόν
 • Σοβατισμένων προσόψεων 
 • Πλακών πεζοδρομίου
 • Πλακοστρώσεων από τσιμεντόπλακες, φυσική πέτρα, κυβόλιθους, κράσπεδα κλπ


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:  5 lt  &  10 lt      ΑΝΑΛΩΣΗ: 200 ml/m2

ΤΙΜΕΣ

  


 

MprooFBrt.title

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

constr115

Επαλειφόμενο υλικό για στεγανοποίηση:

 • Κεραμιδιών
 • Προσόψεων από τούβλα
 • Δαπέδων ή προσόψεων από απορροφητικά πλακίδια τύπου cotto


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:  5 lt  &  10 lt      ΑΝΑΛΩΣΗ: 200 ml/m2

ΤΙΜΕΣ

 


 

repWood.titleΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

 

constr10

Ψεκαζόμενο – επαλειφόμενο προϊόν  εμποτισμού για προστασία και αδιαβροχοποίηση σε φυσικές ξύλινες απορροφητικές επιφάνειες όπως:

 • ξύλινες προσόψεις
 • ξύλινα δάπεδα – deck


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:  5 lt  &  10 lt      ΑΝΑΛΩΣΗ: 200 ml/m2

ΤΙΜΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


 

 repC-S.titleΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ


2

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Επαλειφόμενο ή ψεκαζόμενο υλικό εμποτισμού για στεγανοποίηση:

 • Ταράτσας από μπετόν
 • Σοβατισμένων προσόψεων 
 • Πλακών πεζοδρομίου
 • Πλακοστρώσεων από τσιμεντόπλακες, φυσική πέτρα, κυβόλιθους, κράσπεδα κλπ


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:  10 lt      ΑΝΑΛΩΣΗ: 300 ml/m2

ΤΙΜΕΣ

 


 

repT-B.title

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ


ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ1

Επαλειφόμενο ή ψεκαζόμενο υλικό εμποτισμού για στεγανοποίηση:

 • Κεραμιδιών
 • Προσόψεων από τούβλα
 • Δαπέδων ή προσόψεων από απορροφητικά πλακίδια τύπου cotto


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:   10 lt      ΑΝΑΛΩΣΗ: 200 ml/m2

ΤΙΜΕΣ


 
©2011-2012 M&F Nano ΕΠΕ
Ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την Enterprise Software & Consulting