Εταιρία

Η εταιρία: NanoWin ΕΠΕ MF nano ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ιδρύθηκε στα τέλη του 2010, ύστερα από ώριμη σκέψη των ιδιοκτητών της, οι οποίοι για πάνω από (3) τρείς δεκαετίες ασχολούνται μέσα από τις άλλες τους εταιρίες, με τη μελέτη και κατασκευή τόσο Ιδιωτικών, όσο και Δημοσίων Έργων, αντιμετωπίζοντας καθημερινά την πολλαπλότητα των προβλημάτων που παρουσιάζονταν στις εν λόγω κατασκευές. Η αντιμετώπιση όμως αυτή, μέχρι πρότινος γίνονταν με συμβατικές και κλασικές μεθόδους, προπάντων δε, με συμβατικά υλικά.

Η  NanoWin ΕΠΕ, ¨ήρθε¨ λοιπόν για να καλύψει αυτό το κενό.

Σκοπός της: ο σχεδιασμός, η μελέτη, και τελικά η παρουσίαση προϊόντων, στηριγμένων στη ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, τόσο στην Ελλάδα όσο και το Εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν η εταιρία, προωθεί τα προϊόντα που παρασκευάζει και τα οποία κάλλιστα μπορούν να ταξινομηθούν ως ¨πράσινα¨, οικολογικά, ενεργειακά και γενικά ¨έξυπνα¨ καινοτόμα και λειτουργικά προϊόντα, προσφέροντας παράλληλα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας.

Η κύρια δραστηριότητα μας όσον αφορά στον τομέα των κατασκευών, έχει να κάνει με τα εξής:

  • Ενεργειακή βελτίωση και ενεργειακός σχεδιασμός νέων, αλλά και υφισταμένων κτιρίων
  • Υδατοαπωθητικές επιστρώσεις με σκοπό τη δημιουργία αδιαβροχοποιημένων επιφανειών, για εύκολο καθαρισμό, χωρίς χρήση χημικών ή συμβατικών υλικών.
  • Δημιουργία υδρόφοβων, αλλά αεροδιαπερατών επιφανειών, για στεγανοποίηση και αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας.
  • Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις που στοχεύουν σε αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες, καταστροφή οργανικών ρύπων του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού αέρα και αποστειρωμένους χώρους, όπου αυτό απαιτείται.
  • Υγρομονωτικές επικαλύψεις, με σκοπό την υδατοστεγάνωση επιφανειών

Επίσης μελετάμε και αναλαμβάνουμε έργα συντήρησης και αποκατάστασης της πολιτιστικής μας κληρονομίας.

Για την επίτευξη των στόχων μας, βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Επίσης είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με διακεκριμένους καθηγητές και ερευνητές καθώς και με μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, ώστε να αναπτύσσουμε συνεχώς, νέα προϊόντα.

Πέρα από τα παραπάνω, οι τομείς δράσης μας επεκτείνονται στη βιομηχανία των υφασμάτων, τις υπηρεσίες καθαρισμού κπλ. Τέλος διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και το δυναμικό, ώστε να αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα σε εξειδικευμένα προβλήματα που προκύπτουν τόσο στις κατασκευές όσο και στους υπόλοιπους τομείς που δραστηριοποιούμαστε.

Η εταιρία στεγάζεται σε νέους ιδιόκτητους χώρους που περιλαμβάνουν γραφεία, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες.

 
©2011-2012 M&F Nano ΕΠΕ
Ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την Enterprise Software & Consulting