Εφαρμογές
Ευρετήριο Άρθρου
Εφαρμογές
Εφαρμογές προϊόντων για αδιαβροχοποίηση & προστασία
Εφαρμογές προϊόντων υγρομόνωσης - στεγανοποίησης
Εφαρμογές προϊόντων photoclean για αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες
Όλες οι Σελίδες

 

Χρήσιμες συμβουλές, για άριστα αποτελέσματα

 

Προετοιμασία επιφάνειας για την εφαρμογή

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, η διείσδυση του υλικού στο υπόστρωμα, πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή. Αυτό σημαίνει στην πράξη, πως η κατάλληλη προεργασία της επιφάνειας στην οποία πρόκειται να γίνει η εφαρμογή, είναι καθοριστικής σημασίας.

Όπως περιγράφεται και στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων, πριν να εφαρμοστεί το υλικό, πρέπει να γίνεται προσεκτικός καθαρισμός των επιφανειών. Μηχανικός καθαρισμός με υδροβολή, αμμοβολή ή καθαρισμός με ισχυρά χημικά, μπορούν να βοηθήσουν σε δύσκολες περιπτώσεις. Το καλό ξέπλυμα με άφθονο νερό, μετά τις διαδικασίες καθαρισμού είναι απαραίτητο, για την απομάκρυνση των όποιων υπολειμμάτων.

Εξίσου σημαντικό είναι, το πόσο στεγνή είναι η επιφάνεια πριν την εφαρμογή. Το μικρότερο ποσοστό υγρασίας, διασφαλίζει μεγαλύτερο βάθος εισχώρησης του υλικού μέσα σε αυτήν και συνεπώς καλύτερο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Έτσι, ειδικά μετά τις διαδικασίες καθαρισμού, είναι δυνατόν να χρειαστούν από 1 έως 3 ημέρες κατάλληλων καιρικών συνθηκών, για να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία.

Εξοπλισμός – εργαλεία – εφαρμογή – επαναληπτικό πέρασμα

Έχει καθοριστική σημασία, ο εξοπλισμός ή τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, να είναι καθαρά και στεγνά. Ανάλογα με το υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:


  
©2011-2012 M&F Nano ΕΠΕ
Ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την Enterprise Software & Consulting