ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ


Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής, έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν υγρομόνωση - στεγανοποίηση  σε πορώδεις δομικές επιφάνειες.

Πρόκειται για καινοτόμα προϊόντα νανοτεχνολογίας, τα οποία εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Ενεργούν στους πόρους της επιφάνειας που εφαρμόζονται και δημιουργούν ενώσεις οι οποίες είναι αδιαπέραστες από το νερό σε υγρή μορφή, χωρίς να σχηματίζουν επιφανειακό φιλμ.
 • Αποτρέπουν την είσοδο υγρασίας και ρύπων στις επεξεργασμένες επιφάνειες και αναστέλλουν το φαινόμενο της τριχοειδούς απορρόφησης του νερού στα στοιχεία που ενσωματώνονται
 • Επειδή δεν σχηματίζουν επιφανειακό φιλμ κατά την εφαρμογή τους, όπως τα περισσότερα συμβατικά υλικά, επιτρέπουν στην πιθανά παγιδευμένη υγρασία, μέσα στα δομικά στοιχεία, να εξέλθει.rep_2
 • Η αρχική όψη των επιφανειών διατηρείται, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο χρόνος ζωής τους, καθώς αναστέλλεται το φαινόμενο της διάβρωσης, τόσο των στοιχείων όσο και του οπλισμού.
 • Ενισχύουν τη θερμομονωτική ικανότητα των δομικών στοιχείων μέσω της μείωσης της υγρασίας που περιέχεται σε αυτά.
 • Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους των ενεργών μορίων, διεισδύουν στο εσωτερικό του υποστρώματος, δημιουργώντας σταθερούς χημικούς δεσμούς. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ακόμα και σε επιφάνειες που υφίστανται ισχυρές περιβαλλοντικές και μηχανικές καταπονήσεις, (πχ βιομηχανικά δάπεδα, parking, γέφυρες κλπ), η προστασία διατηρείται για μακρό χρονικό διάστημα, πέραν της δεκαετίας.
 • Παρουσιάζουν μειωμένη ανάλωση σε σχέση με τα συμβατικά υλικά. Έτσι με μικρή ποσότητα υλικού μπορούν να επεξεργαστούν μεγάλες επιφάνειες.
 • Λόγω της ευκολίας χρήσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από επαγγελματίες, όσο και από απλούς χρήστες.
 • Παρουσιάζουν ιδιαίτερη αντοχή στα αλκάλια.
 • Είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

 

 

Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής, περιλαμβάνουν 5 είδη, ανάλογα με την επιφάνεια για την οποία προορίζονται:

Προϊόν προστασίας από την υγρασία και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Κατάλληλο για:

 • Μπετόν
 • Προϊόντα τσιμέντου όπως κυβόλιθοι, πλάκες  πεζοδρομίου, κράσπεδα,   τσιμεντόλιθοι κλπ
 • Σοβά, τσιμεντοειδή επιχρίσματα (βαμμένα ή μη)
 • Πέτρα φυσική ή τεχνητή

Τιμές

Προϊόν προστασίας από την υγρασία και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Κατάλληλο για:

 • Κεραμίδια
 • Τούβλα τοιχοποιίας, εμφανή τούβλα, πυρότουβλα    κλπ.
 • Απορροφητικά πλακίδια δαπέδου ή τοίχου
 • Κεραμικά ή πήλινα αντικείμενα

Τιμές

Προϊόν προστασίας για πλήρη στεγανοποίηση και υδατοαπωθητικότητα.  (Επαγγελματική χρήση)

 • Προϊόντα τσιμέντου
 • Σταμπωτά & βιομηχανικά δάπεδα
 • Πέτρα, (φυσική ή τεχνητή)
 • Πλάκες πεζοδρομίων
 • Κυβόλιθους, κράσπεδα
 • Μπετόν & Σοβά

Τιμές

Προϊόν προστασίας για πλήρη στεγανοποίηση και υδατοαπωθητικότητα.  (Επαγγελματική χρήση)

 • Κεραμίδια
 • Τούβλα
 • Απορροφητικά κεραμικά πλακίδια τύπου Cotto
 • Πήλινες επιφάνειες και σκεύη, κλπ

Τιμές

Υγρό προϊόν πρόσμικτο κονιαμάτων για υδατοστεγάνωσης μάζας.

Κατάλληλο για:

 • Κονίαμα, (λάσπη) για τοιχοποιία από τούβλα  ή πέτρα
 • Κονίαμα προϊόντων τσιμέντου όπως κυβόλιθοι,  πλάκες πεζοδρομίου, κράσπεδα, τσιμεντόλιθοι  κλπ
 • Κονίαμα (λάσπη) Σοβά, τσιμεντοειδών επιχρισμάτων
 • Μπετόν, κυρίως για τοιχία υπογείων
 • Κονιάματα για αρμούς πλακιδίων

Τιμές
©2011-2012 M&F Nano ΕΠΕ
Ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την Enterprise Software & Consulting